Életrajz

november 17th, 2006

Született: Győrzámoly, 1940. június 4.

Tanulmányok: Érettségi a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban

Papi Szeminárium Esztergomban

Lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

Munkahely: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

H-1125 Budapest, XII. Szarvas Gábor út 58-60.

Tel.: +36(1)-3914-700, , Fax: +36(1)-3914-728

e-mail: mmszok@maltai.hu

www.maltai.hu

Tevékenység: 1963-1965: káplán Táton-Dorogon

1966-1968: káplán a Zugligeti Szent Család Plébánián

1968-1977: lelkész az Alkantarai Szent Péter templomban

(Ferenciek tere)

1977-1997: plébános a Zugligeti Szent Család Plébánián

családpasztoráció létrehozása

1989-től: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

1997-től: a Betegápoló Irgalmasrend tagja

Kitüntetések és díjak:

1989: Máltai Nagykereszt a Máltai Nagymestertől a keletnémet menekültekért végzett tevékenységéért

Szolgálati Nagykereszt a német államtól

1990: Nagycsaládosok Országos Szövetségének Tiszteletbeli Tagja az érdekükben végzett tevékenységért

1992: Március 15. díj a Tudósok és Művészek Demokratikus szövetségétől olyan személy részére, aki az adott évben a leghatékonyabb karitatív tevékenységet fejtette ki a nemzetiségi csoportokért

Apostoli protonotárius kitüntetés a római pápától a Magyarországon lévő menekültek megsegítéséért

Magyar Köztársaság Szolgálati Keresztje a Magyar Kormány miniszterelnökétől

Széchenyi István díj a MÁV-al való jó együttműködésért

Népjóléti Minisztérium díja a magyar ifjúság egészségügyi programjának érdekében kifejtett tevékenységéért

Gyermekvédelmi Intézet díja az állami gondozásban lévő gyermekek megsegítéséért

1993: A Magyar Belügyminisztérium kitüntetése a Haza Napján a Magyar Anyák megsegítéséért

A horvátországi Zahvalnica díj a Vinkovci kórház betegeinek ellátásáért és a kórház újjáépítésében vállalt tevékenységért

Szacsvai Imre díj az elmúlt évtizedek során az ifjúság erkölcsi nevelésében tanúsított következetes és eredményes tevékenységéért

1994: Idősek Életéért díj a Nyugdíjasok Országos Szövetségétől

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége díj az 56-os harcosok és politikai üldözöttek szociális megsegítéséért

Savoyai Viktor Emmánuel díj az Európában végzett szeretetszolgálati tevékenységért

1995: A Magyar Kormány által alapított Kisebbségekért díj

1996: Az Év Embere Európában, akit a Reader’s Digest Magazin választott meg

1997: Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség „Hűség a Hazához” Érdemkereszt

A Százak Tanácsának tagja (a leghitelesebbnek ítélt személyek Magyarországon)

1999: A Szuverén Máltai Lovagrend Nagykeresztje (The Grand Cross of Merit of the Order) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 10. évfordulója alkalmából, az elmúlt tíz év szeretetszolgálati tevékenységének elismeréseként

2000: Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség Elnöksége „Hűség a Hazához” érdemkereszt

Szent László Érem díj Győr (megyei jogú város) közgyűlésétől a rászorultak, elesettek megsegítéséért

2001: Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség „Hűség a Hazához” Érdemkereszt

2002: „Arany Emlékérem” Magyar Nemzetőrség

„Pro Cultura Societas Crucem Laudis et honoris signum”

Középeurópa Kulturális Közösségének díja

Európa népeiért végzett szolgálatáért

2003: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

Negyven év a szegények szolgálatában.

Béke Inter-Lyra díj

Az emberek jobb életkörülményeiért és békéjéért vállalt áldozatos tevékenységéért.

Magyar Örökség Díj

2004: APHELANDRA díj

A 1989-ben a keletnémet menekültekért végzett tevékenységért

2005 Prima Primissima 2005 díj

A magyar oktatás és köznevelés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért

2006 Bartók Béla díj

A magyar kultúra és művelődés érdekében kifejtett munkásságáért

Dr. Bády István díj

Esztergom város szépítéséért

2007: Árpád fejedelem Emlékdíj

Mindszenty Emlékérem

Mindszenty József bíboros prímás szellemi örökségének gondozásáért

Budapest főváros díszpolgára

A közösség érdekében kifejtett tevékenysége, a főváros anyagi és szellemi értékeinek gyarapítása terén végzett munkássága elismeréséért

2008: Budavárért Emlékérem

Budavár 1686. szeptember 2-i visszafoglalásának 322. évfordulója alkalmából

2009: Szuverén Máltai Lovagrend Nagykeresztes Tiszteletbeli Káplán

A Szuverén Máltai Lovagrend Nagymesterétől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 20 éves évfordulóján, az elmúlt húsz év szeretetszolgálati tevékenységének elismeréseként

Húszéves a Köztársaság Díj, a köztársaság kikiáltásának jubileuma alkalmából, az elmúlt húsz évben a Magyarország érdekében végzett tevékenységéért

2010: Francia Becsületrend (Ordre national de la Légion d΄Honneur)

Életművének elismeréseként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének, hazánkban és Európában betöltött szerepének értékeléseként

„Győrzámoly díszpolgára”

Tiszteletbeli polgár”

Székésfehérvár Megyei Jogú Város Önlormányzat közgyűlésétől

Áldozatos, karitatív munkája és Székesfehérvár szellemi életének gyarapítása terén végzett szolgálata elismeréseként.

„Széchenyi aranyérem”

A szabadság, a demokrácia és a tudomány területén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

2011 Doctor Honoris Causa

Laborem Socialis Doctorem

Szent Erzsébet Egyetem, Pozsony

„56-os Magyar Szabadságharcos Hűség Serlege”

A rendszerváltozás óta tanúsított erkölcsi tisztaságáért, abból fakadó tiszteletet érdemlő magatartásáért, cselekedeteiért, amelyekkel a hazához való hűségét, példamutató nemzeti öntudatát bizonyította.

Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség Elnöksége

„Giesswein Sándor Emlékérem”

Sokoldalú karitatív munkássága elismeréséül

Gisswein Sándor emlékbizottság, Mosonmagyaróvár

Comments are closed.