Karácsony Isten ajándéka

december 22nd, 2014

Karácsony Isten ajándéka

Azóta, hogy az ember kiűzte életéből a világosságot, történelméből az Istent, gondolataiból az igazságot és a szeretetet, azóta saját boldogságát hazugságokon s mások kizsákmányolásán keresztül akarja megvalósítani, s ezáltal csak növeli a sötétséget.
Sötétség a pesszimizmusunk, amikor erőfeszítéseink látszólagos haszontalansága, kezdeményezéseink sikertelensége, akaratunk bukdácsolása kérlelhetetlenül kiszívja szívünkből a reményt. Sötétség a gyűlöletünk, amely vérrel áztatja a földet és erősebbnek tűnik a szeretetnél, megbocsátásnál. Sötétség az igazságtalanságunk, amely szégyenletes faji, vallási, nembeli, társadalmi megkülönböztetésekhez vezet.
Jézus beleszületett ebbe a világba, azóta egyetlen éjszaka sem egészen fekete és kilátástalan többé. Karácsony éjjelén kigyulladt egy csillag, amely eligazít bennünket.
A betlehemi Kisded Isten világossága a mi sötétségünkben. Világosság mindazok szívében, akik befogadják.

Hétköznapi világban élünk. Hétköznap volt akkor is, amikor megszületett a Kisjézus. Voltak hatalmasok és uralkodók, akik zsarnokoskodtak népeik felett, tetszelegtek fölényükben, s éreztették hatalmukat. Voltak szegények milliószámra, alattvalók és néptömegek, akiknek egyetlen joga az engedelmesség és a kemény munka volt.
A világ megy a saját hétköznapi útján, de Isten is jön felénk a maga kegyelmi útján. Karácsony örömteli üzenete, hogy életutunk találkozott Isten útjával. Ez a találkozás a hétköznapokban támadt örömünnep, s szinte az egyetlen, amikor az emberiség többsége együtt ünnepel.

Karácsonykor Isten kicsinek és gyengének mutatkozott, gyermeknek, akitől nem félünk, hanem féltjük, mert szeretjük.
Karácsonykor valamennyien kicsit ismét gyermekké válunk. Szükségünk is van az önfeledt gyermeklélekre ebben a rohanó, dübörgő világban, amikor talán úgy hisszük, hogy sok minden nagyon fontos. Ezen a szent éjszakán semmi sem fontos, csak a Kisded. A betlehemi jászolban a Szeretet fekszik a Kisded alakjában, s a miénk ez a Szeretet.

Áldott, Szent Karácsonyt kívánok, sötétségben világosságot, hétköznapokban örömöt, gyűlölködés fölött győztes szeretetet.

Budapest, 2014 Karácsonyán

fr. Kozma Imre OH sac.
Prior, Delegat

Comments are closed.