Üzenet a katolikus iskoláknak

január 18th, 2007

Tisztelt Igazgató Úr / Asszony!

Fogadatlan prókátorként keresem levelemmel, de nem csupán Önt, hanem minden budapesti katolikus általános iskola és középiskola vezetőjét.
Kérdezem, nem gondolt-e arra, hogy iskolája növendékei, tanárai részt vegyenek azon az engesztelő szentmisén, amit minden év januárjában Margitszigeten, az Árpádházi Szent Margit hajdani sírhelyén mutatnak be?
Kérem, ne vegye rossz néven megkeresésemet, fontoskodni sem szeretnék.
Az utóbbi években, amióta irgalmasrendi szerzetes lettem, a vasárnapi misebeosztásom lehetővé teszi, hogy részt vegyek ezen a szentmisén. Minden alkalommal szólítgatott a Lélek. Szinte hallani véltem: Milyen felemelő lenne a budapesti katolikus iskolák tanulóinak tanúságtevő részvétele, számukra pedig bizonyára lelki gazdagodást jelentene. Ők, akik reményeink szerint a jövő keresztény értelmiségei lesznek, a zömmel időskorú jelenlévőket megvigasztalnák, bennük pedig mélyülne és erősödne a keresztény hivatás- és küldetéstudat.
Az idei Szent Erzsébet évben külön hangsúlyt kaphat az ugyancsak fiatalon, a nemzet engeszteléséért önmagát felajánló Szent Margitra emlékezés. Erkölcsi válságban vergődő országunk földi lehetőségei elfogytak, jövőnk az égiek kezében van.
Kedves Igazgató Úr / Asszony, vezesse el rábízottait a Margitszigetre 2007. január 21-én, és vegyenek részt a 11 órakor kezdődő szentmisén, hogy Budapest katolikus iskoláinak összegyűlt serege imájával hasogassa az eget, hogy megpihenjen fölöttünk a Gondviselő Atya tekintete.

Tisztelettel:

Budapest, 2007. január 16.
P. Kozma Imre OH.
irgalmasrendi szerzetes
apostoli protonotárius
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

 

Comments are closed.