Karácsonyi üzenet 2008

január 6th, 2009

A világot sújtó pénzügyi és gazdasági válság miatt egész nemzetek kerülnek az adósság csapdájába, és a felvett hatalmas kölcsönök kamatainak kifizetése a fejlődés akadályává válik. Egyénileg küzdünk azért, hogy a lehető legjobban éljünk, s ezen erőfeszítéseink annyira elfoglalnak bennünket, hogy egyszerűen nem vesszük észre, mi történik másokkal. A gazdagok és szegények közötti szakadék gyorsulóan mélyül, de elsősorban nem a javak hiánya miatt, hanem azért, mert igazságtalanul osztják el azokat. 

A jóllakottak és szerencsefiak nyújthatnak-e reményt, akik összefogásra, a gondok megtárgyalására bíztatnak, konferenciáznak intézmények létrehozásáról a kiszolgáltatottak megsegítése, az éhezők megetetése érdekében. Hihető-e az üzenete azoknak, akiknek legfinomabb a ruhája, legszebb a lakása, eurókkal teli a pénztárcája? 

Nem reálisabb-e a betlehemi éjszaka Gyermekének igazsága, aki síró gyermekként indul el a bűnbe süllyedt emberiség megmentésére, bár erőtlennek tűnik a világ hatalmasaival szemben? Van valami izgató és kápráztató bátorság Istennek ebben a vállalkozásában. Felnőttként ezt a Gyermeket a Sátán arra kísérti, hogy vesse be isteni erejét, de Ő visszautasítja, mert Istennek nem ez az útja. Isten nem a hatalom, hanem a szeretet Istene. 

Mi a Gyermek igazsága? Az, hogy ott a boldogság, ahol szeretet van! Minden azon fordul, hogy mondja-e az ember valakinek: nem akarok semmit sem magamnak. Mindenemet neked akarom adni. A te gondjaid lesznek az én gondjaim. Minden vágyam az, hogy téged boldognak lássalak! Ez esetben teljesen mindegy, hogy az embernek nyolc pár cipője van-e, vagy csak egy, hogy gyönyörűséges palotában lakik-e, vagy kicsiny vályogkunyhóban. Ezt mindenki tudja, s ennél bölcsebbet a világ legokosabb embere sem tud kitalálni. Azért nem, mert az ő boldogsága is ezen fordul. 

Ez a Gyermek azért vállalta az istállót, a jászlat és a keresztfát, hogy beletehesse isteni szívének végtelen békéjét szívünkbe, hogy ott is béke legyen. Csak azért vállalta el a Golgotát, hogy megtarthassa az Utolsó Vacsorát és itthagyhassa nekünk, értünk megtöretett testét, értünk kiontott vérét, kínálva: Vegyétek és egyétek! Legyek én bennetek és legyen az én békém bennetek, hogy bennetek legyen a szeretet és a boldogság. Mindenkinek mondja, hogy: Vegyétek és egyétek! Nem mondja azt senkinek: Te bűnös, tökéletlen ember, nem vagy képes befogadni engem. A legnagyobb bűnösnek is azt mondotta: Menj, és többet ne vétkezzél! 

A betlehemi éjszaka jászlának Gyermeke semmi mást nem kíván tőlünk, csak azt, hogy mondjuk el neki: Uram, messze jártam, de most már akarok menni Feléd. Arra akarom felhasználni az életemet, hogy megtanuljam a Te tudományodat, a szeretetet. Ha ez sikerül, boldog leszek.  

Áldott, békés, boldog, szent Karácsonyt kíván: 

2008. Karácsony 

           P. Kozma Imre OH

Comments are closed.